menu

Czym jest ROC (wskaźnik zmiany)?

ROC wskaźnik zmiany to jeden z najpopularniejszych wskaźników używanych przy analizie technicznej, dzięki któremu można wykazać, jak zmieniała się cena badanego przez nas papieru wartościowego w konkretnym okresie. Jest on zaliczany do wskaźników momentum, czy też inaczej nazywanych wskaźnikami pędu.

Czy ROC należy traktować jako główny wskaźnik zmiany?

Podejście do tego jest różne, jednak zaleca się stosowanie tego wskaźnika wyłącznie jako uzupełniającego, na przykład dla wskaźnika MACD.

Jak należy interpretować wskaźnik ROC?

Wyróżnia się głównie cztery interpretacje, które mogą dawać różne sygnały inwestorowi. Dobra interpretacja może pomóc w dokonaniu decyzji kupna i sprzedaży.

Pierwszą interpretacją będzie znalezienie sygnału kupna, który ukaże się, gdy nastąpi przecięcie od dołu niemalejącej linii Signal przez wskaźnik zmiany. Natomiast sygnałem sprzedaży będzie moment, w którym przecięcie nierosnącej linii Signal przez wskaźnik nastąpi od góry.

Kolejną możliwą interpretacją jest dostrzeżenie sygnału zakupy, gdy wskaźnik ROC przebije poziom zerowy od dołu. Natomiast jako sygnał sprzedaży należy uznać sytuację, w której wskaźnik przebije poziom zerowy od góry. W tym miejscu należy jednak zapamiętać, że ta interpretacja i wykazywane z niej sygnały nie są do końca pewne i dlatego rzadko są stosowane samodzielnie. Ta interpretacja może posłużyć jako potwierdzenie innych wskaźników.

W trzeciej interpretacji należy ustanowić poziomy wykupienia i wyprzedaży na wykresie ROC. Poziomy te należy wyznaczyć w taki sposób, by w obszarze między nimi było około 90% przebiegu wskaźnika. Górne ograniczenie tego obszaru będzie oznaczać poziom wykupienia, a dolne wyprzedania. W tym przypadku sygnałem do zakupu będzie sytuacja, gdy wskaźnik ROC przebije poziom wyprzedania od dołu, natomiast sygnał sprzedaży wystąpi, gdy do przebicia ROC poziomu wykupienia nastąpi od góry.

Ostatnią możliwością interpretacji jest znalezienie dywergencji między wykresem wskaźnika zmiany a wykresem kursu instrumentu. Gdy nastąpi trend zniżkujący wskaźnika i jednocześnie trend zwyżkujący kursu, to można spodziewać się korekty lub zmiany trendu, sytuacja może też wystąpić w takiej konfiguracji, że trend wskaźnika będzie zwyżkujący, trend kursu zniżkujący i wtedy można spodziewać się zmiany trendu spadkowego i wzrostu ceny kursu.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę